Vad är Bike-fit?

Bike Fit innebär att på detaljnivå förstå den komplicerade växelverkan mellan människa och cykel med det specifika syftet att för varje cyklist uppnå effektivitet, kraft och komfort. Eftersom vi är intresserade av att optimera en mänsklig rörelse som tillämpas på en komplex maskin så är det lämpligt att utgå från disciplinerna ergonomi, biomekanik och kinesiologi i en Bike Fit.
Veloposition kommer alltid att sätta skicklighet och kunnande framför tyckande och tradition.

Varför är Bike Fit så viktigt för dig?
Erfarenheten av att justera in sin sittställning genom att testa sig fram resulterar oftast i att det genereras ytterligare fel, vilket kräver nya tester osv. Kroppen lär sig genom träning, vilket också kan resultera i att den gör sitt bästa för att anpassa sig till en ny position även om den är långt ifrån optimal. I många avseenden skulle kroppen göra oss en tjänst om den inte var fullt så anpassningsbar och istället signalerade till oss att vi sitter dåligt innan vi hunnit cykla hundratals ineffektiva mil. Många spenderar flera år ovetandes om att de cyklar i en dålig ställning och upplever värk och obehag som en del av cyklingen.

Problem som oftast är associerade med en dålig sittposition:

•        Kraftförlust
•        Biomekanisk ineffektivitet
•        Obehag
•        Skador
•        Kroniska överbelastningsskador orsakade under en lång tidsperiod

Det viktigaste i tillpassningsprocessen är att uppnå en komfortabel sittställning. Men att bara sitta bekvämt är långt ifrån det optimala slutresultatet. Även om du idag sitter ganska bekvämt på din cykel så är det högst troligt att ett besök hos Veloposition kan förbättra din cykling.

Överväger du att köpa en fabriksbyggd cykel eller specialbeställa en ram? Upplever du att din nuvarande cykel är obekväm eller inte är korrekt inställd för dig? Då kan Veloposition bespara dig tid, pengar och besvär.

Principen
En Bike Fit tar ca två timmar och är avsedd att bedöma din individuella cyklingsfysiologi, teknik och position. Cykeltillpassningen optimerar såväl det inbördes förhållandet mellan sadel, pedaler och styre som förhållandet mellan dessa och cykeln i sig självt. Dessa relationer varierar beroende på din flexibilitet, ledrörlighet, fysik och bålstyrka men även på dina ambitioner. En Bike Fit tar hänsyn till ramgeometri och framgaffel, vevarmslängd, typ av pedal, styrets höjd och bredd, räckvidd till styret från sadeln samt växelreglagen och dess placering.

Om du har med dig din egen cykel så är första steget en fullständig dokumentation av den nuvarande inställningen. Innan själva tillpassningen genomförs görs en analys som är central i varje Bike Fit och det är en process på ca 40 min. Vi går igenom din cykel- och skadehistorik. En bedömning görs av din ledrörlighet, flexibilitet och bålstyrka. Jag är inte fysioterapeut eller ortoped men hänvisar dig gärna till kollegor i det fall det är nödvändigt och enligt dina önskemål. Resultatet från analysen ligger sedan till grund för att fastställa din korrekta sittposition på cykeln.

Cykelutrustning är generellt sett symmetrisk och fixerad. Assymetrier i våra kroppar innebär oundvikligen att kroppen måste ge efter och anpassa sig till kontaktpunkterna. En Bike Fit identifierar, tar hänsyn till och korrigerar för sådana assymetrier. Som ett komplement till detta rekomenderas professionell hjälp närhelst det behövs.

Generellt börjar tillpassningen med att jag arbetar mig nedifrån foten uppåt mot sadeln och sedan framåt mot styret. Jag kontrollerar att pedalklossarna är korrekt injusterade. Därefter justeras sadeln in i höjd- och längsled för du skall få ett effektivt trampmönster. När vi tillsammans nått korrekt sadelposition och ett så effektivt trampmönstret som möjligt, förflyttas fokuset till den främre delen av cykeln. Här vill vi uppnå komfort, optimera effektgenerering och aerodynamik utan att kompromissa med cykelns vägegenskaper. I detta stadie är det inte ovanligt att vi kommer fram till att ett byte av komponenter är nödvändigt för att nå den perfekta sittställningen och generellt kan vi göra dessa byten under själva processen. För tempo och triatlonpositionering får vi förutom att optimera kraftgenerering och aerodynamik även ta hänsyn till effektivitet och ekonomi under tillpassningsprocessen.

Inom cykling är benens rörelsekedja inlåst mellan två punkter; bäckenets sadelkontakt respektive skornas kontakt med pedalerna. Fot och sko är de mest vitala kontaktpunkterna för kraft och komfort. En stor del av tiden ägnas åt att justera in läget på fot och kloss. För att undersöka hur knäna rör sig i förhållande till fötterna använder jag mig av laserprojektion. Beroende på avvikelsens art och hur stor den är korrigerar jag med formgjutna iläggssulor och kilformade mellanlägg som placeras mellan kloss och sko. För att du skall kunna se hur förändringarna påverkar din sittposition så är speglar monterade på väggen framför och vid sidan av dig.

Metoden
Velopositon använder sig av en Bike Fit process utvecklad av SICI (Serotta International Cycling Institute). SICI är en medlemsbaserad organisation dedikerad att främja utbildning och forskning för att bättre förstå interaktionen mellan cyklisten och cykeln. Som organisation har SICI åtagit sig förbättra upplevelsen för alla typer av cyklister. SICI har satt standarden för utbildningar inom området och de informerar och utbildar sina medlemmar fortlöpande inom cykelergonomi.