Uppföljning

Under en cykels livstid byter cyklisten skor, pedaler och andra komponenter.
Problem som uppstår kring detta åtgärdas mot timdebitering.
Människor är inte statiska i sin struktur och förändras med tiden genom att de förbättrar sin symmetri och strukturella funktion eller de bortser från detta och vissa områden förvärras.
Även detta åtgärdas mot timdebitering.
Pris: 450:-