ramkalkyl

Ramkalkyl

Resultatet från din Frame Fit ger mätdata för att göra en ramkalkyl. Utifrån dessa går det att göra en kalkyl på vilken geometri samt storlek från en viss tillverkare som passar dig bäst. Vilken tillverkare som skall leverera din cykel bestämmer du helt och hållet själv.

Det är också möjligt att göra en ramkalkyl utifrån en Cycle Fit. Då är det mätdata från resultatet av din Cycle Fit samt ramgeometrin från din existerande cykel som ligger till grund för kalkylen.

Hur exakt kalkylen blir beror helt och hållet på hur noggrant tillverkaren har specificerat mätdata för ramgeometri och komponenter, men vanligen blir avvikelsen väldigt liten och har ingen inverkan på din sittposition.

Ramkalkylen omfattar en tillverkare.

Pris: 450:-