• Nya ortopediska inlägg

  2008-11-13

  Det första jag brukar rekomendera en kund för att avsevärt förhöja cykelkomforten är formgjutna iläggssulor. Jag erbjuder Sidas Bike+, en sula som jag direkt formgjuter efter dina fötter och som är speciellt framtagen för cyklister.
  För egen del har jag testat ett antal olika iläggssulor och för mig är det numer helt otänkbart att inte använda detta i cykelskor. Ta ur de befintliga sulorna i era egna skor och titta på dom och reflektera lite hur bra stöd de ger!

  Det finns fall då kunden har felställningar i foten så stora att det krävs fotbäddar gjorda av en ortopedtekniker.
  I dessa fall hänvisar jag kunden till Ortopedi Väst. Mikael Språng har efter mina önskemål tagit fram en fotbädd som är lämplig för cykelskor. Eftersom jag själv tillhör den kategorin som behöver ortopediska fotbäddar bad jag honom göra ett par efter mina avgjutningar.

  I helgen som gick var jag ute och provkörde dom och jag kan meddela att de fungerar alldeles utmärkt och är mycket sköna. De är tunna framtill och ger ett rejält stöd under hålfoten och framfotspelotten.

  Ortopedi Väst använder en metod där foten avgjuts med hjälp av vakuum. Du ligger på mage för att musklerna i foten skall vara helt avslappnade. Detta ger det absolut bästa resultatet enligt Mikael.

 • Föreläsningar

  2008-11-13

  Lördagen den 25/10 var jag med på Rosa Bandet arrangemanget och föreläste om Bike Fit, eller Cykeltillpassning om vi skall vara lite Svenska. Försökte på en timme ge lite tips och råd om hur man ställer in sin sittställning, en process som normalt tar ungefär tre timmar. Nåväl, fick gått igenom vad man kan göra själv främst vad gäller grundinställning av sadeln samt samt dess läge i längsled.

  Den 4/11 hade jag en demo för sex personer i studion och där var tiden inte lika knapp så där kunde vi diskutera lite mer detaljer.

  Från båda tillfällena dök frågor upp ang de mått och relationer jag använder för grundinställningen av min Size Cycle.

  Här kommer en kortfattad förklaring som jag lovat:

  Grenmåttet
  Ställ dig barfota mot en vägg med fötterna ca 20cm isär. För upp en bokrygg mellan benen(!). Bokryggen skall vara 90 grader ut från väggen. Mät tre gånger och räkna fram ett medelvärde.

  Grundinställning av sadel.
  Tag grenmåttet och multplicera med 0,883. Summan är avståndet parallellt med sadelröret mellan vevaxelcentrum och ovansidan av sadeln.

  Ramstorlek.
  Grenmåttet multiplicerat med 0.657. Summan ger ramstorleken mätt från vevaxelcentrum till skärningspunkten mellan sadelrörets och topprörets centrumlinjer.

  Dessa relationer använder jag när jag gör grundinställningen på min Size Cycle.

  Några kommentarer:
  Dom numeriska relationerna ovan arbetades fram genom omfattande mätningar hos toppcyklister av ingenjören Wilfried Hüggi och en av Greg LeMond’s coacher, Cyrille Guimard. Skillnader mellan olika sadlar och pedaler då var inte lika stor som nu för tiden. Relationen för sadelhöjden är en grundinställning och inget annat.

  Om vi tittar på relationen för ramstorleken, dvs sadelrörets längd, så gäller den för klassisk geometri som man finner hos ramar av stålrör. Vissa tillverkare av stålrörsramar har 10mm skillnad mellan storlekarna och kan erbjuda så mycket som 17 olika storlekar. För varje ramhöjd finns en given topprörslängd. Ett sådant utbud medger att det är betydligt enklare att hitta en lämplig ramstorlek baserat på grenmåttet.
  Dessvärre kan man inte använda relationen på moderna ramgeometrier med slopade topprör. Det är alldeles för stora individuella skillnader mellan ramar och olika tillverkare för att kunna vara generell.
  Dock kan en grov uppskattning göras om vilken topprörslängd som är lämplig.

  T ex kommer du fram till att du har ett grenmått på 84cm. Detta ger en sadelrörslängd på ca 55cm. Specifikationen hos en klassisk geometri ger då en topprörslängd på omkring 55-56cm. Som sagt detta är en grov uppskattning och ger endast en fingervisning om vilken storlek du kommer att hamna på, givet de olika tillverkarnas topprörslängder.

  Ytterligare faktorer som påverkar i avsevärd grad är flexibilitet, bålstyrka, körstil, ambitionsnivå m.m.