Konsultationer

Vid intresse så ges föreläsningar vid arrangemang och ute hos klubbar.
Assistera cykelteam med tillpassning av cyklar och utprovning av komponenter.
Delta i arrangemang och cykelresor där en korrekt tillpassad cykel hos deltagarna förhöjer upplevelsen ytterligare.