• Wenche Norén-ElitRehab

  2015-12-17

  Under snart ett år har ElitRehab och Veloposition arbetat fram en modell för att funktionsbedöma cyklister med avseende på rörlighet, styrka och rörelseförmågan testad i relation till de biomekaniska kraven som ställs på en cyklist.

  Under säsongen har modellen framgångsrikt provats fram på flera cyklister inom landsvägscykel och triathlon och vi har även arbetat tillsammans med Göteborg Cycling Team.

  En Funktionsscreening kan bokas hos Wenche på ElitRehab.

  Pris: 1500:-

  Wenche

  WencheNorén, sjukgymnast och personlig tränare med
  specialisering inom idrottsskador. Hon har en bachelor i idrottsvetenskap, Norges idrottshögskola, och en pågående Master i OMT, Luleå Universitet.

  Med en aktiv karriär som bakgrund inom längdskidåkning och långlopp i mountainbike har Wenche en bred kompetens och en förståelse för hur många timmars hård träning påverkar kroppen.

  Hon har ett djupt engagemang för skadeförebyggande träning samt idrottsspecifik rehabilitering för cyklister inom landsvägscykel och triathlon.

  F n arbetar hon med en studie om rehabilitering av knäbesvär hos cyklister. Wenche är bl a engagerad av Göteborg Cycling team.