• Pro Level Bike Fit

  2015-12-17

  Det ultimata inom bikefitting och cykelanalys, en Pro Level Bikefit! Denna omfattande session är uppdelad i två tillfällen. Vid första tillfället besöker du Wenche Norén på ElitRehab som under 90 min gör en funktionsbedömning av hela kroppen där bl a din rörlighet, styrka och rörelseförmåga testas i relation till de biomekaniska kraven som ställs på en cyklist.

  Vid andra tillfället gör vi en bikefit på dig med din funktionsbedömning från ElitRehab som utgångspunkt.

  Innehåll:

  Fullständig fysisk bedömning och funktionsscreening hos ElitRehab

  Gebiomized sadeltrycksmätning

  Utvärdering av sittpositionen på Fit Bike

  Korrigering och justering av skor och klossar

  Dartfish videoanalys

  Detaljerad dokumentation från din funktionsscreening samt dina cykelinställningar

  Injustering av komponenter på cykeln

  Pris:  4150:-

  Angivet pris är ett totalpris för hela paketet. Funktionsscreeningen betalas separat hos ElitReab.