• ICS 2014 London

  2014-02-16

  ICS2014

  Under cykling så utlöses kraften vid foten och alstras från höften, två fasta kontaktpunkter med en led emellan som i princip endast rör sig i ett plan. Vid foten har du en frihetsgrad i rotation i ett plan inom ett intervall på ca 15°samt en kulled vid lårbenets infästning i bäckenet. Under helt ideala förhållanden med stabila kontaktpunkter samt symmetri så skulle det beskrivna kraftsystemet inte innebära något problem för en cyklist och knät skulle agera som en perfekt led. Nu ser verkligheten sällan ut så. Det var i grova drag det som ICS 2014 London handlade om.

  Andy Pruitt beskrivs i programmet som gudfader till den moderna professionella bikefitten. Efter att ha hört hans två föreläsningar som behandlar dels det historiska perspektivet samt en översikt över den nya kartan över fitting och dels biomekaniken hos de lägre extremiteterna och vanliga skador orsakade av överansträngning hos dessa, så inses hur liten skillnaden är mellan att ha haft de rätta förutsättningarna för att bli en framgångsrik cyklist och att inte haft det.

  Överansträngningar i knät är den vanligaste orsaken till skador hos cyklister och orsakerna finner du i höften samt fot och ankel. Det går inte att påverka musklernas aktiveringsmönster under trampcykeln och knät är involverat hela tiden. Foten är utvecklad för gång som aktiverar hälen och cykling aktiverar den främre delen av foten. Om foten vore en helt stel hävarm skulle det vara optimalt.

  Under en bike fit är det därför viktigt att inte enbart studera cyklisten från sidan i ett plan utan även i planet sett framifrån och bakifrån. Genom att göra en bedömning av cyklistens rörelsemönster och flexibilitet tillsammans med att analysera dennes knärörelse under cykling samt se hur cyklistens bäcken interagerar med sadeln går det att hitta roten till det som orsakar problemen och åtgärder mot dessa. Att sitta snett på sadeln innebär ofta ett asymmetriskt bäcken vanligen orsakat av muskulära obalanser i och omkring bäcken men kan även till stor del bero på obalanser längre upp längs ryggen. Går det att identifiera de muskuloskeletala dysfunktionerna och behandla dessa kan många besvär åtgärdas tillsammans med korrigering av utrustningen.

  Interfacet mellan fot och pedal är oerhört komplext, ju mer du lär dig om det desto mer inser du hur lite du förstår om det. Happy Freedman också han ett av de större namnen inom fitting har varit riktigt djupt nere i fotens anatomi. Han har en position hos Hospital for Special Surgery ledande inom ingreppsfria behandlingar av fot- och ankelskador där man utför korrigeringar för att snabba upp läkningen och att förhindra återfall. Nu arbetar han med att bygga upp ett state-of-the art bikefit lab för att bl a främja forskning. Redan 1985 utvecklade han cykelspecifika iläggssulor och har bl a jobbat med Lance Armstrong. Happy hade den kanske något otacksamma uppgiften att vara den siste talaren och koncentrationen efter två dagars intensiva aktiviteter började väl svikta hos många av åhörarna. När begreppet vaskulär pump och dess innebörd för cyklisten presenterades så var det nog nytt för många av oss som då vaknade till. Vadernas rörelse vid fotens anklingsrörelse hjälper till att pumpa runt blodet i systemet. Dess inverkan kan sänka pulsen med upp till tio slag per minut. Iläggssulor har ett syfte att fylla ut fotens kontur, ge stabilitet och förhindra att foten kollapsar i skon. Kan rotationen mot pedalen minskas så kan muskelenergin som då går åt att stabilisera underbenet istället stödja anklingsrörelsen.

  Professor Dr James C. Martins presenterade att ovala kedjehjul jämfört med runda kedjehjul inte har någon positiv inverkan hos kinematiken i lederna eller i effekt och en av orsakerna skulle vara att anklingen var mer aktiv med runda kedjehjul och att detta kunde ha samma effekter som de ovala kedjehjulen tillskrivs. Sammantaget tyder detta på att anklingsrörelsen har flera positiva syften.

  Hur skall du då göra för att maximera effektuttaget?

  Maximera den effekt du kan producera såsom att öka muskelmassan, optimera pedalhastigheten med avséende på effekt, optimera sittpositionen.

  Minimera den effekt du måste producera såsom att reducera den aerodynamiska dragfaktorn, drafta, bromsa mindre, underhåll cykeln.