Om oss

Veloposition i Göteborg ägnar sig hängivet åt att förfina och fullborda interaktionen mellan dig som cyklist och din cykel med målsättningen att öka din effektivitet, kraft och komfort.

Om du som cyklist vill kunna prestera till din fulla förmåga på en cykel kommer du i dagsläget att konfronteras av ett begränsat utbud av ramstorlekar. Tillverkarna prioriterar de produktionsmässiga fördelar detta ger snarare än att förse marknaden med ett sortiment som täcker allmänhetens behov. Dessutom kommer du att mötas av existerande metoder för cykeltillpassning, vilka saknar egentlig grund och bevisligen är felaktiga.

Tankesättet idag kring en cyklists sittställning baseras i huvudsak på statisk mätning av kroppen och en idé om numeriska relationer mellan kroppsdimensioner och positionen på cykeln. Budskapet är att dessa mätningar tillsammans med ett fåtal enkla relationer skall ge ett bra resultat. Denna syn är genomgripande och vida spridd och man finner den i tidskrifter, cykelböcker och coachmanualer. Statisk mätning av kroppen är härmed inte sagt oviktigt. Avsevärt viktigare är dock din fysik så som andningskapacitet, hållning, bålstabilitet och flexibilitet samt skadehistorik. Ytterligare faktorer som måste tas hänsyn till är funktionella assymetrier, respons vid hög belastning samt det individuella rörelsemönster som varje cyklist för med sig in i cyklingens dynamiska rörelse.

Att korrekt bedöma och kompetent beakta dessa faktorer kan ge en stor inverkan på prestationsförmåga och komfort samt reducera risken för framtida skador.